Nadzór autorski

4 listopada 2015 Autor: evolution 0

Innymi słowy opcja „pod klucz” – dla wymagających i zabieganych klientów. Nadzór autorski polega przede wszystkim na koordynacji prac remontowych, kontroli nad zgodnością prac z projektem technicznym oraz kontroli jakościowej. Dzięki temu mają Państwo pewność, że wnętrze zostanie zrealizowane dokładnie według projektu architekta. Dodatkowo jesteśmy w stałym kontakcie z ekipą remontową, co umożliwia sprawny przepływ informacji o stanie rzeczywistym budowy. Nadzór obejmuje także spotkania na budowie w celu wyjaśnienia ewentualnych niedomówień i uniknięcia błędów.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy:

  • kontrola zgodności budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót
  • zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczalnych rozwiązań budowlanych
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
  • potwierdzenie wykonanych robót
  • usuwanie wad

 
 

Pozostała oferta:

PROJEKT KONCEPCYJNY
PROJEKT PODSTAWOWY
PROJEKT KOMPLEKSOWY
REMONT I WYKOŃCZENIE